Fysioterapi på Solgården

På Solgården kan du modtage integreret vederlagsfri fysioterapi i din indsats, hvis du får en henvisning fra din læge. 

Den fysioterapeutiske træning kan både foregå individuelt og/eller som holdtræning. Den fysioterapeutiske indsats er individuelt målrettet til den enkelte ud fra dine mål, kompetencer og ønsker.

Du og fysioterapeuterne laver i samarbejde en plan for træningen, som enten kan bestå af kompetenceopbyggende træning eller vedligeholdende træning.

Den fysioterapeutiske træning kan bl.a. bestå af: Træning af forflytninger, gang- og standtræning, sansestimulation, øget kropsbevidsthed, bevægelighedstræning, styrketræning, smertereducerende træning, svømmehold, sports- og idrætsaktiviteter mm.